Thuiskomen

De vakantie is voorbij. Langzaam maar zeker komt iedereen thuis. In de regio Arnhem zijn Kringen die geen zomerstop hebben. Dat bepalen de kringdeelnemers in onderling overleg.

Hoe fijn is het om te zien hoe iemand na een jarenlange worsteling bij een van onze Kringen eindelijk zich-/haarzelf kan en mag zijn. Zonder gene binnen de Kring over gevoelens kan praten en daar enorm van opbloeit. Een periode van de (her)ontdekking breekt aan. Ook dat is thuiskomen.