Wachtlijst Mannenkring Arnhem IV

Bij de kringbijeenkomst van januari 2017 zullen twee nieuwe aspirant-deelnemers komen kennismaken met deze kring.
Wanneer de kennismaking wederzijds goed bevalt, zit deze kring aan het maximum aantal deelnemers.
Nieuwe aanmeldingen voor de kring komen op de wachtlijst, dan wel wordt er elders in de regio gekeken of er ruimte is.
Als er meerdere belangstellenden op de wachtlijst staan en aan diverse randvoorwaarden wordt voldaan, wordt bezien of een nieuwe kring in Arnhem gestart kan worden.