Mannenkring Ede I – Drempelvrees of onbekendheid

Wij zijn nu vier maanden bezig met Mannenkring Ede I.
De aanmelding van nieuwe deelnemers is nog niet zoals was gehoopt. De ‘stille werving’ blijkt in Ede en omgeving (nog) niet te werken. Wij gaan eens flink op de trom slaan.

Het is geen verrassing dat er ook in Ede en omgeving openlijk homoseksuelen zijn en dat er ook sprake is van verborgen homo- en biseksualiteit.
Uit diverse contactmomenten blijkt dat er onder deze groep behoefte is om gedachten en gevoelens onderling te kunnen delen.
Met de maandelijkse kringbijeenkomst wordt deze mogelijkheid geboden.
Voor het slagen van een kringbijeenkomst is het van belang dat er voldoende deelnemers zijn, omdat zowel het aantal deelnemers als de diversiteit de dynamiek van de kringbijeenkomst bepaalt.

Wij kunnen ons voorstellen dat er geïnteresseerden zijn waarvoor het -om wat voor reden dan ook- moeilijk en eng is om kleur te bekennen en om écht zichzelf te zijn. Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen. Uiteraard wordt zorgvuldig en discreet met persoonlijke gegevens omgegaan.