Mannenkring Arnhem IV- Roze intitiatief ‘Moving Rainbow’

Op 1 augustus is op initiatief van een van onze deelnemers en buiten onze kring een whatsappgroep met de naam ‘Moving Rainbow’ gelanceerd.
Dit is een ‘roze’ whatsappgroep waarin activiteiten worden voorgesteld om al dan niet samen met andere mensen uit die groep en hun introducees (affiniteit met de doelgroep gewenst) te ondernemen.
Het is de bedoeling dat dit een gemengde groep is die door (vrijwel) alle leeftijden en lagen van de bevolking heen gaat.
De bedoeling is dat de deelnemers zelf activiteiten voorstellen en initiatieven ontplooien. Door deze opzet wordt ook in het soort activiteiten diversiteit gecreëerd.
Omdat ieder voor zich besluit of deelgenomen wordt aan een activiteit, zal de samenstelling van de deelnemers aan de activiteit telkens weer anders zijn.
De eerste aanmeldingen kwamen al snel na de lancering binnen.
Juist omdat dit initiatief ook gaat over het elkaar ontmoeten en verbinden, wordt ook hieraan op deze plek aandacht besteed.
Voor verdere info of als je je wilt aanmelden, kan je een email met je gegevens sturen naar movingrainbow@outlook.com.