Nieuwe deelnemers

Sommige deelnemers van onze kringen zijn ‘blijvers’ vanwege het sociale contact en de vriendschappen die zijn ontstaan. Voor anderen is het een tijdelijke vluchtheuvel om op adem te komen en/of een opstap naar een nieuw bestaan. Dit leidt er toe dat er bij tijd en wijle ruimte is om nieuwe deelnemers een plaats te bieden binnen een van onze kringen.
Ook in het afgelopen jaar hebben wij bij alle kringen in de regio Arnhem diverse nieuwe deelnemers verwelkomd.
Het is hartverwarmend om te zien hoe makkelijk deelnemers worden opgenomen en deelnemers zich voor het eerst of opnieuw openstellen.
In de meeste gevallen is er aan weerszijden sprake van een ‘klik’. Dat vraagt vertrouwen, heel veel vertrouwen.