Aftrap 2019 Mannenkring Arnhem IV

Op 4 januari 2019 hebben de mannen van deze kring door middel van een etentje traditiegetrouw de aftrap gedaan voor het nieuwe jaar.
Ook de eventuele partners van de deelnemers waren van de partij; zowel bekende als onbekende gezichten waren aangeschoven.
Zoals altijd was het een smakelijke, leuke en vooral informele manier om elkaar (beter) te leren kennen.
Dit jaar waren de mannen te gast bij restaurant ‘Karakter’ in Arnhem.

En het bleef nog lang onrustig in Arnhem……

Voortschrijdend inzicht

Mensen sluiten zich vaak aan bij een kring omdat zij behoefte hebben aan sociaal contact en soms ook omdat zij nieuwe vriendschappen willen. Vriendschappen kan je niet afdwingen, daarvoor is een wederzijdse chemie nodig.
Het is niet voor niets: ‘It takes two to dance an Tango’. Soms is de chemie er gewoon niet, hoe graag je ook wil dat het anders is.

Deelname aan een kring vraagt ook de moed om af en toe voor de spiegel te gaan staan en eerlijk naar jezelf te kijken.
Je af en toe afvragen waar je staat in het leven, waar je zou willen staan en wat daarvoor nodig is.
Dergelijke vragen kunnen geen kwaad. Het zijn vragen die je ook buiten een kring aan jezelf kan stellen.
Soms concludeer je dat datgene wat je wil er gewoon niet is en er waarschijnlijk ook niet zal komen.
Antwoorden op dergelijke vragen nodigen vaak uit tot het in beweging komen.

Vervolgens heb je de keuze om van de bijrijdersstoel af te gaan, het stuur van je leven te pakken en om de afslag te nemen.
Soms is een kring een vluchtheuvel in iemands leven om even tot rust te komen.
Het is mooi dat wij ook dat kunnen bieden.

Nieuwe deelnemers gezocht voor ‘Mannenkring Arnhem II’

Wij zijn een groep mannen variërend in leeftijd van 35 tot eind veertig. We houden elke tweede vrijdag van de maand onze kringavond bij een van de leden. Op dit moment heeft onze kring 6 deelnemers en hebben wij plaats voor nieuwe deelnemers.

Soms hebben we ook buiten de kringavonden om contact met elkaar, maar alleen als daar behoefte aan is. We gaan dan bijvoorbeeld naar het (film)theater, een concert of een avondje stappen.

Kenmerkend voor onze groep is dat we een open houding hebben en dat we elkaar waarderen. Iedereen kan zichzelf zijn binnen onze kring.

We hebben een brede belangstelling. Onze aandacht gaat met name uit naar cultuur, spiritualiteit en actualiteit. Ook wat ons in het dagelijks leven zo allemaal bezig houdt, komt aan bod. Er wordt veel gelachen maar serieuze onderwerpen worden zeker niet geschuwd. Naast praten ondernemen we soms ook activiteiten als workshops en een jaarlijks weekendje weg.

Is je interesse gewekt en wil je meer weten? Aanmelden

Jongerenkring Arnhem I – HAN Intromarkt Arnhem

Vandaag was COC Midden Gelderland aanwezig op de ‘HAN Intromarkt’ in Arnhem. Hierdoor was ook ‘Jongerenkring Arnhem I’ middels een vrijwilliger informeel/indirect vertegenwoordigd.
Jongeren werden door het COC uitgenodigd om hun LHBT-kennis te toetsen met een aantal quizvragen. Een middel om open met elkaar over seksuele diversiteit in gesprek te komen.
Als jongeren zelf vertelden dat ze LHBT’er zijn/waren en desgevraagd aangaven dat ze meer sociaal contact wilden met andere LHBT-jongeren, werden zij attent gemaakt op het bestaan van deze Jongerenkring.
Hopelijk leidt dit tot nieuwe aanmeldingen.
De gesprekken met jongeren gingen over: ‘de zoektocht naar de eigen seksuele identiteit’, ‘het niet kunnen/mogen benoemen in de eigen omgeving’, ‘het afwezig zijn op de HAN van een genderneutraal toilet’, ‘biseksuele gevoelens hebben binnen een christelijke omgeving waarbinnen deze gevoelens ‘not done’ zijn’, ‘het vastlopen met jezelf, ‘het verminderen van tolerantie’, “waarom meestal de extravagante foto van de Gaypride Canalparade op de krant, terwijl acceptatie wordt nagestreefd’ etc.
Zeer de moeite waard!

Mannenkring Ede I – Gestage groei

Dat deze Mannenkring in een behoefte voorziet, blijkt wel uit de aanmeldingen.
Op 30 augustus jl. hebben er opnieuw kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met aspirant deelnemers.
Daar waar nodig is er doorgevraagd om een beter beeld van de aspirant-deelnemer te krijgen en om te kijken of deze bij de kring past qua persoon.
Omdat er wederzijds een goed gevoel was, zullen ook deze mannen vanaf 5 september a.s. gaan deelnemen aan deze recent opgerichte mannenkring.
Langzaam maar zeker komt het maximaal aantal deelnemers in zicht; terwijl het volgende kennismakingsgesprek al in aantocht is.
Heb je ook zin om je voor deze kring aan te melden? Hak die knoop door en meldt je aan via de site.

Jongerenkring Arnhem I – Van Start

Op vrijdag 25 augutus a.s. gaat deze kring formeel van start en de deelnemers elkaar voor het eerst ontmoeten.
De eerste ontmoeting gaat plaatsvinden bij COC Café ‘De Roze Bunker’.
Zorg jij met jou geaardheid ook voor sexuele diversiteit? Wij hebben nog ruimte voor nieuwe deelnemers (M/V/?)
Heb je interesse? Wij starten om 20:00 op het adres St. Catharinaplaats 10. Arnhem (eerste verdieping).

Mannenkring Ede I – De regenboog groeit door in Ede

Na een uitgebreid en gezellig kennismakingsgesprek op het terras van Grand Café Arnhems Meisje hebben wij de zevende deelnemer van Mannenkring Ede I welkom geheten.
Een gesprek waarbij wederzijds geconstateerd werd dat de kracht van De Kringen zit in het wederzijdse respect, het écht ontmoeten van mensen en de mogelijkheid tot het diepere gesprek in een veilige omgeving.
Daarnaast is het zo dat je binnen De kring er ook als ‘ervaringsdeskundige’ voor een ander kan zijn.
Uiteraard zijn er wel eens verschillen in levensfasen en leeftijd. Is dat erg? Wat ons betreft zeker niet, het biedt de mogelijkheid om je blik te verruimen en om er ook voor elkaar te zijn.

Gestaag groeien wij als kring door.
Wanneer wij er van uitgaan dat elke deelnemer definitief blijft, hebben wij nog plaats voor 3 (!) homoseksuele mannen.
Ook als je nog niet uit de kast bent of hier gewoonweg niet uit wilt komen, ben je bij ons van harte welkom.

Wij zijn benieuwd wie onze kring rond gaan maken. Ben jij er een van?

Mannenkring Ede I – Kennismakingsgesprekken

Deze week hebben er weer twee afzonderlijke kennismakingsgesprekken plaatsgevonden.
Nieuwe aspirant-leden met hun eigen verhaal en toch ook altijd weer (deels) herkenbaar.
Het is mooi om mee te maken hoe open mensen durven te zijn als ze zich op hun gemak en veilig voelen.
Juist door wederzijdse openheid komen er al pratend steeds meer raakvlakken aan de oppervlakte.
Mannen die erg divers zijn en juist door hun diversiteit met elkaar zijn en worden verbonden.

Mannenkring Ede I – Drempelvrees of onbekendheid

Wij zijn nu vier maanden bezig met Mannenkring Ede I.
De aanmelding van nieuwe deelnemers is nog niet zoals was gehoopt. De ‘stille werving’ blijkt in Ede en omgeving (nog) niet te werken. Wij gaan eens flink op de trom slaan.

Het is geen verrassing dat er ook in Ede en omgeving openlijk homoseksuelen zijn en dat er ook sprake is van verborgen homo- en biseksualiteit.
Uit diverse contactmomenten blijkt dat er onder deze groep behoefte is om gedachten en gevoelens onderling te kunnen delen.
Met de maandelijkse kringbijeenkomst wordt deze mogelijkheid geboden.
Voor het slagen van een kringbijeenkomst is het van belang dat er voldoende deelnemers zijn, omdat zowel het aantal deelnemers als de diversiteit de dynamiek van de kringbijeenkomst bepaalt.

Wij kunnen ons voorstellen dat er geïnteresseerden zijn waarvoor het -om wat voor reden dan ook- moeilijk en eng is om kleur te bekennen en om écht zichzelf te zijn. Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen. Uiteraard wordt zorgvuldig en discreet met persoonlijke gegevens omgegaan.

Vrouwenkring Arnhem groeit gestaag door

Nu de laatste tijd weer nieuwe aanmeldingen zijn ontvangen, begint Vrouwenkring Arnhem langzaam maar zeker ook richting de grens van het maximaal aantal deelnemers te gaan.
Voorzichtig en ‘plagend’ wordt ook al over de oprichting van een tweede Vrouwenkring nagedacht.
Het zou mooi zijn als dat zou lukken, maar daar zijn wel meer aanmeldingen voor nodig. Ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan.
Als je dit leest en je voelt je geroepen om de kar trekken, nodig ik je uit om contact op te nemen.