Drankje doen met Mannenkring Arnhem IV

Afgelopen week stelde een van de kringleden van Mannenkring Arnhem IV spontaan in de groepsapp voor om een terrasje te pakken en een drankje te doen.
Iedereen is op dat soort momenten vrij om mee te doen. Er is geen enkele verplichting.
Vrijwel de gehele Mannenkring Arnhem IV was van de partij.
Een ontmoeting buiten de maandelijkse kringavond op een terras in de binnenstad met zowel bekende als onbekende mensen, maar ook een weerzien met oude bekenden.
Een moment om bij te praten en om te lachen. Zomaar op een doordeweekse avond…. stilstaan bij en genieten van het nu.

Mannenkring Ede I – Drempelvrees of onbekendheid

Wij zijn nu vier maanden bezig met Mannenkring Ede I.
De aanmelding van nieuwe deelnemers is nog niet zoals was gehoopt. De ‘stille werving’ blijkt in Ede en omgeving (nog) niet te werken. Wij gaan eens flink op de trom slaan.

Het is geen verrassing dat er ook in Ede en omgeving openlijk homoseksuelen zijn en dat er ook sprake is van verborgen homo- en biseksualiteit.
Uit diverse contactmomenten blijkt dat er onder deze groep behoefte is om gedachten en gevoelens onderling te kunnen delen.
Met de maandelijkse kringbijeenkomst wordt deze mogelijkheid geboden.
Voor het slagen van een kringbijeenkomst is het van belang dat er voldoende deelnemers zijn, omdat zowel het aantal deelnemers als de diversiteit de dynamiek van de kringbijeenkomst bepaalt.

Wij kunnen ons voorstellen dat er geïnteresseerden zijn waarvoor het -om wat voor reden dan ook- moeilijk en eng is om kleur te bekennen en om écht zichzelf te zijn. Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen. Uiteraard wordt zorgvuldig en discreet met persoonlijke gegevens omgegaan.

Vrouwenkring Arnhem groeit gestaag door

Nu de laatste tijd weer nieuwe aanmeldingen zijn ontvangen, begint Vrouwenkring Arnhem langzaam maar zeker ook richting de grens van het maximaal aantal deelnemers te gaan.
Voorzichtig en ‘plagend’ wordt ook al over de oprichting van een tweede Vrouwenkring nagedacht.
Het zou mooi zijn als dat zou lukken, maar daar zijn wel meer aanmeldingen voor nodig. Ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan.
Als je dit leest en je voelt je geroepen om de kar trekken, nodig ik je uit om contact op te nemen.

De veranderende wereld om ons heen

Gisterenavond raakte ik in gesprek met een deelnemer van een mannenkring
Hij uitte zijn zorg m.b.t. de veranderende wereld en de toenemende intolerantie met betrekking tot homoseksualiteit. Waar hij in de jaren 80 nog onbezorgd met zijn vriend hand in hand durfde te lopen, moet hij daar nu vooraf diep over nadenken en risico afwegingen maken. Waar hij eerst nog rustig over straat kon lopen, wordt hij nu vanwege zijn geaardheid nageroepen en uitgescholden.
Gezamenlijk constateren wij dat er gelukkig ook een omgeving is zoals De Kringen, waar iedereen wél zichzelf kan en mag zijn.

Muziekkring Arnhem als vriendengroep verder

Na jaren verbonden te zijn geweest aan De Kringen, heeft de Muziekkring Arnhem onlangs besloten om per 1 januari 2017 als vriendengroep verder te gaan. Zij zullen per deze datum niet meer onder de paraplu van De Kringen actief zijn. Wij wensen deze vriendengroep voor de toekomst heel veel luistergenot en daarnaast goede gesprekken waarbij de juiste toon wordt gezet en de juiste snaar wordt geraakt.

‘Ç’est le ton quit fait la musique’

Als je belangstelling hebt om een nieuwe muziekkring of een andersoortige kring in Arnhem of omgeving op te richten, nodigen wij je uit om via arnhem@dekringen.nl contact op te nemen

Nieuw ‘Mannenkring Ede I’

Op 21 december jl. is ‘Mannenkring Ede I’ opgericht.
Bi- en homoseksuele mannen vanaf 40 jaar (al dan niet met een heteroseksueel verleden), kunnen deelnemen aan de kring en zijn van harte welkom.
De kring is regionaal/sociaal gezien een goed initiatief voor de (al dan niet openlijk) bi- of homoseksuele man.
Dat blijkt ook uit de belangstelling uit de regio (waaronder Leusden, Apeldoorn en Oosterbeek).
De kring heeft naast haar normale functie, ook een functie als vangnet na de ‘coming out’ en een springplankfunctie bij de ‘coming in’. Voor de tijd daarna biedt deze kring ook plaats.
De eerste kennismakingsgesprekken met aspirant-deelnemers staan gepland voor 2 januari 2017.
Deze “praat/doe”-kring komt 1 keer per maand bij elkaar, hetzij voor een goed gesprek -al dan niet op basis van een ingebracht thema- dan wel om gezamenlijk iets te ondernemen.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst is voldoende ruimte voor plezier en een wederzijds luisterend oor. Een ontmoeting in een omgeving waar men zichzelf mag zijn.
Maak maar vast ruimte in de agenda want voordat je het weet gaan ook bij deze kring mooie vriendschappen ontstaan!

Interesse? Meld je aan via arnhem@dekringen.nl onder vermelding van “Mannenkring Ede I”, je voor- en achternaam, je geboortedatum, je woonplaats, je emailadres en je telefoonnummer.
Na de aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.
Heb je zelf geen interesse, maar ken je iemand die mogelijk interesse heeft voor deze kring? Breng in dat geval dit bericht onder zijn aandacht.

Coming Out Dag 2016 – gesprekken met een gouden randje

In Arnhem is op de Coming Out Dag 2016 de regenboog oversteekplaats bij het Rembrandttheater formeel geopend. Het is altijd maar afwachten wie blijft wachten en wie alsnog durft over te steken zodra het kan. Iedereen doet het vooral in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Zo moet dat ook zijn. Niet omdat ‘men vindt’ dat je moet, maar omdat je dat zelf wil en er klaar voor bent.
Bij een roze manifestatie bij Rozet was er daarna ruimte om te ontmoeten en te verbinden. Door wederzijdse openheid ontstonden mooie gesprekken en werd informatie gedeeld. Een soort mini kringenbijeenkomst tussen het publiek en tóch intiem door het opgaan in het gesprek.
Gesprekken met een gouden randje.