Nieuwe deelnemers gezocht voor ‘Mannenkring Arnhem II’

Wij zijn een groep mannen variërend in leeftijd van 35 tot eind veertig. We houden elke tweede vrijdag van de maand onze kringavond bij een van de leden. Op dit moment heeft onze kring 6 deelnemers en hebben wij plaats voor nieuwe deelnemers.

Soms hebben we ook buiten de kringavonden om contact met elkaar, maar alleen als daar behoefte aan is. We gaan dan bijvoorbeeld naar het (film)theater, een concert of een avondje stappen.

Kenmerkend voor onze groep is dat we een open houding hebben en dat we elkaar waarderen. Iedereen kan zichzelf zijn binnen onze kring.

We hebben een brede belangstelling. Onze aandacht gaat met name uit naar cultuur, spiritualiteit en actualiteit. Ook wat ons in het dagelijks leven zo allemaal bezig houdt, komt aan bod. Er wordt veel gelachen maar serieuze onderwerpen worden zeker niet geschuwd. Naast praten ondernemen we soms ook activiteiten als workshops en een jaarlijks weekendje weg.

Is je interesse gewekt en wil je meer weten? Aanmelden

Een potige wandeling met ‘Mannenkring Arnhem I’ en ‘Mannenkring Ede I’

Dan opeens is er weer een deelnemer die een activiteit oppert om buiten de reguliere kringbijeenkomst met elkaar te doen.
Zondag 28 januari 2018 hebben enkele mannen van onze kringen en hun eventuele introducees elkaar ontmoet bij ‘De Witte Watermolen’ die is gelegen aan de rand van het Sonsbeekpark in Arnhem. Na een kennismaking hebben zij een sportieve wandeling gemaakt door het Sonsbeekpark en het gewaagd om uitzichttoren ‘De Belvédère’ te beklimmen.
Na deze sportieve activiteit werd afgesloten met een drankje in COC Café ‘De Roze Bunker’ tijdens de maandelijkse ‘Heerensalon’ die elke 4e zondag plaatsvindt.

De Witte Molen
Uitzichttoren Belvédère

Mannenkring Arnhem IV – op hete kolen

Zaterdag 23 september jl. was onze kring uitgenodigd voor een BBQ bij een van onze deelnemers ‘thuis’.
Omdat samen reizen meestal leuker is dan alleen, werd de carpoolplaats Arnhem Noord al snel de verzamelplek. Van daaruit werd verder gereisd.
De weergoden waren ons gelukkig gunstig gezind, waardoor wij tot laat buiten konden zitten, terwijl wij door onze gastheren in de watten werden gelegd. Wat volgde was een smakelijke, gezellige en open avond waarin veel gelachen werd.
Zowel voldaan als rozig keerden wij huiswaarts; terugkijkend op een hele geslaagde avond.

Choosen Family

Zaterdag 16 september 2017 hebben enkele deelnemers van onze kringen de landelijke ontmoetingsdag bezocht.
Het thema was ‘Empowerment’ en was meer gericht op onze wat oudere deelnemers.
Het is een bekend gegeven dat binnen de LHBTI+ community veel eenzaamheid voorkomt.
Eenzaamheid die mogelijk voorkomen kan worden door het hebben van een uitgebreide sociale kring.
Het belang van het bijtijds gaan bouwen aan een diverse (ook qua leeftijd) sociale kring, het bijhouden en het verder uitbouwen hiervan, werd ons goed duidelijk gemaakt. Dat zo’n sociale kring ook bij toekomstige mantelzorg een rol zou kunnen spelen, is een logisch gevolg.
Een inspirerende dag die uitnodigde tot het zetten van stappen.

Jongerenkring Arnhem I – HAN Intromarkt Arnhem

Vandaag was COC Midden Gelderland aanwezig op de ‘HAN Intromarkt’ in Arnhem. Hierdoor was ook ‘Jongerenkring Arnhem I’ middels een vrijwilliger informeel/indirect vertegenwoordigd.
Jongeren werden door het COC uitgenodigd om hun LHBT-kennis te toetsen met een aantal quizvragen. Een middel om open met elkaar over seksuele diversiteit in gesprek te komen.
Als jongeren zelf vertelden dat ze LHBT’er zijn/waren en desgevraagd aangaven dat ze meer sociaal contact wilden met andere LHBT-jongeren, werden zij attent gemaakt op het bestaan van deze Jongerenkring.
Hopelijk leidt dit tot nieuwe aanmeldingen.
De gesprekken met jongeren gingen over: ‘de zoektocht naar de eigen seksuele identiteit’, ‘het niet kunnen/mogen benoemen in de eigen omgeving’, ‘het afwezig zijn op de HAN van een genderneutraal toilet’, ‘biseksuele gevoelens hebben binnen een christelijke omgeving waarbinnen deze gevoelens ‘not done’ zijn’, ‘het vastlopen met jezelf, ‘het verminderen van tolerantie’, “waarom meestal de extravagante foto van de Gaypride Canalparade op de krant, terwijl acceptatie wordt nagestreefd’ etc.
Zeer de moeite waard!

Jongerenkring Arnhem I in oprichting

De eerste stappen zijn vandaag gezet op weg naar het oprichten van een jongerenkring voor young gay people.
Er zal sprake zijn van een gemengde jongerenkring (vanaf 20 jaar) die minimaal 1 keer per maand samenkomt.
De basis van deze kring is dat deze gericht is op het hebben van sociale contacten vanuit respect voor elkaar.
Deze jongerenkring krijgt het karakter van een ‘praat-/activiteitenkring’

Voel jij je aangesproken door het vorenstaande of ken je iemand die mogelijk interesse heeft?
Dan nodig ik je uit om contact met ons op te nemen via http://arnhem.dekringen.nl/aanmelden/ , dan wel om die bekende op onze site http://arnhem.dekringen.nl/ te attenderen.
Tot ziens en alvast bedankt voor de moeite.

Mannenkring Ede I – Vakantieperikelen

Doordat een aantal deelnemers uit deze kring met vakantie waren, was de opkomst bij de kringbijeenkomst van augustus zeer gering.
In eerste instantie werd verwacht dat het een korte avond zou worden, maar gedurende het gesprek ontstonden de onderwerpen.
Door ons ten opzichte van elkaar open te stellen, werden het mooie gesprekken met heel veel diepgang waarbij ieder zichzelf kon en durfde te zijn.
Gesprekken die tot dieper nadenken leiden, maar waarbij ook niet wordt geschuwd om een andere mening te hebben en hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Een verkenningsreis bij onszelf en de ander. Een kringavond om in te lijsten.

Mannenkring Arnhem IV- Roze intitiatief ‘Moving Rainbow’

Op 1 augustus is op initiatief van een van onze deelnemers en buiten onze kring een whatsappgroep met de naam ‘Moving Rainbow’ gelanceerd.
Dit is een ‘roze’ whatsappgroep waarin activiteiten worden voorgesteld om al dan niet samen met andere mensen uit die groep en hun introducees (affiniteit met de doelgroep gewenst) te ondernemen.
Het is de bedoeling dat dit een gemengde groep is die door (vrijwel) alle leeftijden en lagen van de bevolking heen gaat.
De bedoeling is dat de deelnemers zelf activiteiten voorstellen en initiatieven ontplooien. Door deze opzet wordt ook in het soort activiteiten diversiteit gecreëerd.
Omdat ieder voor zich besluit of deelgenomen wordt aan een activiteit, zal de samenstelling van de deelnemers aan de activiteit telkens weer anders zijn.
De eerste aanmeldingen kwamen al snel na de lancering binnen.
Juist omdat dit initiatief ook gaat over het elkaar ontmoeten en verbinden, wordt ook hieraan op deze plek aandacht besteed.
Voor verdere info of als je je wilt aanmelden, kan je een email met je gegevens sturen naar movingrainbow@outlook.com.

Mannenkring Ede I – Kennismaking 2

Eind juni werd hier de aanmelding en deelname van twee nieuwe mannen gemeld. Nu opnieuw hebben twee mannen (afzonderlijk van elkaar) de weg naar onze Kring gevonden. Binnenkort worden de kennismakingsgesprekken gevoerd. De groei van deze kring zit er goed in! Daar zijn wij heel blij mee.
De Regenboog groeit door!

Mannenkring Ede I – Kennismakingsgesprekken

Deze week hebben er weer twee afzonderlijke kennismakingsgesprekken plaatsgevonden.
Nieuwe aspirant-leden met hun eigen verhaal en toch ook altijd weer (deels) herkenbaar.
Het is mooi om mee te maken hoe open mensen durven te zijn als ze zich op hun gemak en veilig voelen.
Juist door wederzijdse openheid komen er al pratend steeds meer raakvlakken aan de oppervlakte.
Mannen die erg divers zijn en juist door hun diversiteit met elkaar zijn en worden verbonden.