Choosen Family

Zaterdag 16 september 2017 hebben enkele deelnemers van onze kringen de landelijke ontmoetingsdag bezocht.
Het thema was ‘Empowerment’ en was meer gericht op onze wat oudere deelnemers.
Het is een bekend gegeven dat binnen de LHBTI+ community veel eenzaamheid voorkomt.
Eenzaamheid die mogelijk voorkomen kan worden door het hebben van een uitgebreide sociale kring.
Het belang van het bijtijds gaan bouwen aan een diverse (ook qua leeftijd) sociale kring, het bijhouden en het verder uitbouwen hiervan, werd ons goed duidelijk gemaakt. Dat zo’n sociale kring ook bij toekomstige mantelzorg een rol zou kunnen spelen, is een logisch gevolg.
Een inspirerende dag die uitnodigde tot het zetten van stappen.

Jongerenkring Arnhem I in oprichting

De eerste stappen zijn vandaag gezet op weg naar het oprichten van een jongerenkring voor young gay people.
Er zal sprake zijn van een gemengde jongerenkring (vanaf 20 jaar) die minimaal 1 keer per maand samenkomt.
De basis van deze kring is dat deze gericht is op het hebben van sociale contacten vanuit respect voor elkaar.
Deze jongerenkring krijgt het karakter van een ‘praat-/activiteitenkring’

Voel jij je aangesproken door het vorenstaande of ken je iemand die mogelijk interesse heeft?
Dan nodig ik je uit om contact met ons op te nemen via http://arnhem.dekringen.nl/aanmelden/ , dan wel om die bekende op onze site http://arnhem.dekringen.nl/ te attenderen.
Tot ziens en alvast bedankt voor de moeite.

Vrouwenkring Arnhem groeit gestaag door

Nu de laatste tijd weer nieuwe aanmeldingen zijn ontvangen, begint Vrouwenkring Arnhem langzaam maar zeker ook richting de grens van het maximaal aantal deelnemers te gaan.
Voorzichtig en ‘plagend’ wordt ook al over de oprichting van een tweede Vrouwenkring nagedacht.
Het zou mooi zijn als dat zou lukken, maar daar zijn wel meer aanmeldingen voor nodig. Ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan.
Als je dit leest en je voelt je geroepen om de kar trekken, nodig ik je uit om contact op te nemen.