Welke Kringen zijn er in Ede en omgeving

In Ede waren De Kringen nog niet vertegenwoordigd. Op initiatief van een van de deelnemers van een Arnhemse Kring is eind 2016 een mannenkring in Ede opgericht. Deze mannenkring beperkt zich niet uitsluitend tot de inwoners van Ede, maar ook van daarbuiten.
Wij hopen van harte dat er ook te zijner tijd een vrouwenkring wordt opgericht.

‘Mannenkring Ede I’ stelt zich hieronder aan je voor:

Onze kring is een sociaal ingestelde ‘praat/doe’-kring voor energieke homoseksuele mannen in de leeftijdscategorie 40-65 jaar. Uiteraard zijn biseksuele mannen ook van harte welkom.
Wij komen op de eerste dinsdag van de maand samen. Sommigen van ons hebben een heteroseksueel verleden.
Wij streven er naar om onze deelnemers een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen zijn.
Het onderling delen van gedachten en gevoelens en het uiten van een mening wordt niet uit de weg gegaan; temeer omdat dit leidt tot het diepere gesprek.
Elkaar en elkaars grenzen respecteren is vanzelfsprekend. Wij proberen ten opzichte van elkaar wel zo open mogelijk te zijn, maar verliezen daarbij onze eigen grenzen niet uit het oog.
Onze kring vindt het leuk om het gezamenlijke gesprek af te wisselen met gezamenlijke activiteiten.
Wij streven er naar om het tijdens de kringbijeenkomst gezellig en plezierig te hebben met elkaar.

Elkaar ontmoeten buiten de kringbijeenkomst en wat met elkaar ondernemen, kan dat?
Jazeker, maar pas op! Het ontstaan van vriendschappen kan niet worden uitgesloten 😉

Wil jij je aanmelden voor deze kring? Feel free > aanmelden